Print 

አብረን ተጉዘናል፤ ሃያ ዓመታት !

ሃያ ክረምት አልፎ ፤...ሃያ መስከረም ሲጠባ ፤

ከናንተ ጋር ... ዘመን ቀይረና ል ፤
ሃያ ጊዜ ፤ አዲስ አደይ አበባን ፤
ሃያ ጊዜ ፤ አዲስ የመስቀል ወፍ ስትመጣ አይተናል ፤
ሃያ ዓመታትን ፤ ወንዞቻችን ፤ ከዘመን ጋር ሲሞሸሩ ፤
መስኩ ... በአደይ ሲያሸበርቅ ፤

አዲስ ዓመት፤ ... አዲስ በዓል ፤... አዲስ ምድር ፤ 
... አዲስ ተስፋ ፤ ሕብረት ሲፈጥሩ ፤ ... ሕብረት ባንክ ፤
ሃያ ዓመታትን ፤

... መተሳሰብ ፤ መነፋፈቅ ፤ መደጋገፍ ፤ መጠያየቅ ፤
ሕብር ሆነው ፤ ሲያንፀባርቁ ፤ ... ሕብረት ባንክ ነበር !
እንኳን አደረሳችሁ !!!

አነሆ ፤ በፍቅር እንድንቀበል ፤ ከውጭ አገር ፤ለበዓል ማድመቂያ ፤

በዌስተርን ዩኒየን ፤ በደሀብሽል ፤ ... በመኒግራም፤ በኤክስፕረስ መኒ ፤

በወርልድ ሪሚትና በሌሎችም ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል፤ የተላከሎትን ገንዘብ ፤

ከወዳጆ ወደ እጆ ሊያቀብል ፤ ሕብረት ባንክ፤ ዛሬም ከርሶ ጋር ነው !

... በባንካችን የስዊፍት ኮድ በኩል የተላኮለትን
ገንዘብም ፤ ... በአቅራቢያዎ ከሚገኝ የባንካችን ቅርንጫፍ ፤ በፍጥነት መቀበል ስለሚችሉ ፤ ደስ ይለናል !

 

መልካም አዲስ ዓመት !!!

 

ሕብረት ባንክ !!!!
በሕብረት ሰርተን ፤ በሕብረት እንደግ !!!!