ሕብረት ባንክ አ.ማ. በተለያዩ ቅርንጫፎቹ በኩል ለሰጠው ብድር በመያዣነት የያዛቸውን ከዚህ በታች በሰንጠረዡ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/90 ወይም 98/90 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በግልፅ ሐራጅ (ጨረታ) አወዳድሮ ይሸጣል፡፡

ተ.ቁ

አበዳሪ

ቅርንጫፍ

የተበዳሪው

 ስም

የአስያዠ

 ስም

ቤቱ የሚገኝበት አድራሻና

 የቦታ ስፋት

የይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር

የሐራጅ መነሻ ዋጋ በብር

ሐራጁ የሚካሄድበት

ቀንና ሰዓት

 

1

 

 

ጉለሌ

 

አቶ ፈይሳ በቀለ

 

አቶ አስፋው በቀለ

 

ሞጆ ከተማ፣ ቀበሌ 02፣ የቤት.ቁ አዲስ፣ የቦታው ስፋት 1843.20 ካ.ሜ የሆነ ለሆቴል ለንግድ አገልግሎት የሚውል

 

3948/2004

 

ብር 7,169,802

 

ግንቦት 30 ቀን 2008 ዓ.ም ከጠዋቱ

4፡00-6፡00 ሰዓት

 

2

 

ነቀምቴ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

ነቀምቴ ከተማ ጉ/ዋዩ ክ/ከተማ በ/ቀሴ ቀበሌ፣ 325 ካ.ሜ ይዞታ ያለው መኖሪያ ቤት

 

735/W/L/E/N/02

ብር 747,362.00

ግንቦት 29 ቀን 2008 ዓ.ም ከጠዋቱ

 4፡00-6፡00 ሰዓት

 

3

 

ነቀምቴ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

ነቀምቴ ከተማ ጉ/ዋዩ ክ/ከተማ በ/ቀሴ ቀበሌ፣ 317.29 ካ.ሜ ይዞታ ያለው መኖሪያ ቤት  

 

145/KW/98

ብር 273,088.00

ግንቦት 29 ቀን 2008 ዓ.ም ከቀኑ

8፡00-10፡00 ሰዓት

የሐራጅ ደንቦች 

1.   ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ አንድ አራተኛ በባንክ ክፍያ ማዘዣ (ሲ.ፒ.ኦ) ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፡፡ አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነበፈትን ቀሪ ገንዘብ በአሥራ አምስት (15) ቀናት ውስጥ አጠቃሉ ካልከፈለ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ሐራጁ ይሠረዛል፡፡ በተጨማሪም ንብረቱ ድጋሚ ለሐራጅ ሲቀርብ ለሚታየው የዋጋ ልዩነት ይጠየቃል፡፡

2.   በሐራጁ ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች፣ ተበዳሪዎችና አስያዦች ብቻ ናቸው፡፡

3.   የሐራጅ ሽያጭ የሚካሄደው የመያዣው ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ ነው፡፡

4.   ተጫራቾች ምዝገባ ከሐራጁ መዝጊያ ሰላሳ ደቂቃ በፊት ይጠናቀቃል፡፡ በሐራጁ የመጨረሻ ሰላሳ ደቂቃዎች የተጫራቾች ምዝገባ አይካሄድም፡፡

5.   ለሐራጁ የቀረበውን ንብረት ለመጎብኘት የማፈልጉ ከአበዳሪው ቅርንጫፍ ወይም ከሕግ አገልግሎት ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ መጎብኘት ይችላሉ፡፡

6.   ገዥ እንዲከፍላቸው በሕግ የተወሰኑ ታክስና ግብሮችን የጨረታው አሸናፊ/ገዠው ይከፍላል፡፡ 

7.   ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 011-470-0315/47/69 ወይም (011-259-5201/02/03 ጉለሌ ቅርንጫፍ)፣ ወይም (057-661-7967/8089/8020 ነቀምቴ ቅርንጫፍ) ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡


ሕብረት ባንክ አ.ማ. ቅርንጫፎቹ 
በኩል ለሰጠው ብድር በመያዣነት የያዛቸውን ከዚህ በታች በሰንጠረዡ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/90 ወይም 98/90 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በግልፅ ሐራጅ (ጨረታ) አወዳድሮ ይሸጣል፡፡

የቅርንጫፍ ስም

የተበዳሪ ስም

የአስያዥ ስም

ቤቱ የሚገኝበት አድራሻና

 የቦታ ስፋት

የይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር

የሐራጅ መነሻ ዋጋ /በብር

ሐራጁ የሚካሄድበት ቀንና ሰዓት

 

ሻሸመኔ

 

አቶ አለማየሁ አርጋው

 

ወ/ሮ ሐረገወይን አረፋ

 

ሻሸመኔ ከተማ፣ ኤሌሉ ቀበሌ፣ የቦታው ስፋት 2450 ካ.ሜ የሆነ ለንግድ አገልግሎት የሚውል በግንባታ ላይ ያለ  መጋዘን

 

 

2931

 

 

 

ብር 4,666,994

 

 

ግንቦት 17 ቀን 2008 ዓ.ም ጠዋት ከ4.00-6.00 ሰዓት

 

መስቀል ፍላወር

 

አቶ ኢያሱ

አዳምጤ

 

ወ/ሮ ገነት አዳምጤ

 

ባህር ዳር ከተማ፣ ቀበሌ 11፣ የቦታው ስፋት 3500 ካ.ሜ የሆነ መጋዘን እና ለቢሮ አገልግሎት የሚውል ህንፃ

 

 

22363/2000

 

 

 

ብር 10,647,304

 

 

ግንቦት 25 ቀን 2008 ዓ.ም ጠዋት ከ4.00-6.00 ሰዓት

 

 የሐራጅ ደንቦች 

1.   ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ አንድ አራተኛ በባንክ ክፍያ ማዘዣ (ሲ.ፒ.ኦ) ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፡፡ አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነበፈትን ቀሪ ገንዘብ በአሥራ አምስት (15) ቀናት ውስጥ አጠቃሉ ካልከፈለ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ሐራጁ ይሠረዛል፡፡ በተጨማሪም ንብረቱ ድጋሚ ለሐራጅ ሲቀርብ ለሚታየው የዋጋ ልዩነት ይጠየቃል፡፡

2.   በሐራጁ ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች፣ ተበዳሪዎችና አስያዦች ብቻ ናቸው፡፡

3.   የሐራጅ ሽያጭ የሚካሄደው የመያዣው ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ ነው፡፡

4.   የተጫራቾች ምዝገባ ከሐራጁ መዝጊያ ሰዓት ሰላሳ ደቂቃ በፊት ይጠናቀቃል፡፡ በሐራጁ የመጨረሻ ሰላሳ ደቂቃዎች የተጫራች ምዝገባ አይካሄድም፡፡

5.   ለሐራጅ የቀረበውን ንብረት ለመጎብኘት የሚፈልጉ ከአበዳሪው ቅርንጫፍ ወይም ከሕግ አገልግሎት ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ መጎብኘት ይችላሉ፡፡

6.   የተጨማሪ እሴት ታክስ እና ሌሎች ገዥ እንዲከፍላቸው በሕግ የተወሰኑ ታክስና ግብሮችን የጨረታው አሸናፊ/ ገዢው ይከፍላል፡፡

7.   ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር  011-470-0315/011-470-0347/69 ወይም መስቀል ፍላወር ቅርንጫፍ  011-467-0142/0022/ ወይም ሻሸመኔ 0461-100436/95/73 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡