ሕብረት ባንክ አ.ማ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጪ ዜግነት ባላቸው ኢትዮጵያውን ስም የተመዘገቡ የባንኮችና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች አክሲዮኖች የሚሰረዙበት ሁኔታን በተመለከተ ባወጣው ጋይድላይን ቁጥር FIS/01/2016 አንቀፅ 5.8 መሠረት በጠቅላላው 339,132 አክሲዮኖችን ከዚህ በታች በተዘረዘረው አኳኋን በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡

1.  የአንዱ አክሲዮን የጨረታ መነሻ ዋጋ አንድ መቶ ብር(100.00) ሲሆን ተጫራቾች በመነሻው ዋጋ ላይ በተጨማሪ የሚከፍሉትን ፕሪሚየም ጨምረው የጨረታ ዋጋ መስጠት ይችላሉ፡፡

2.  ተጫራቾችመጫረት የሚፈልጉትን የአክሲዮን ብዛት መነሻ ዋጋ ¼ በባንክ የክፍያ ማዘዣ/ሲ.ፒ.ኦ/ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፡፡

3.  ተጫራቾች የሚጫረቱበትን የአክሲዮን ብዛትና ዋጋ ባንኩ ባዘጋጀው የጨረታ ማመልከቻ ቅጽ በመሙላት፤የኢትዮጵያዊ ዜግነት ማስረጃ ኮፒ በማያያዝ፤ ከጨረታ ማስከበሪያው/ሲ.ፒ.ኦ./ ጋር በኤንቬሎፕ በማሸግ እስከ የካቲት 21 ቀን 2009 ዓ.ም ከቀኑ 8፡30 ድረስ በደብረዘይት መንገድ ሜክዎር ፕላዛ ሕንጻ አንደኛ ፎቅ በሚገኘው የባንኩ ፕሬዚዳንት ቢሮ ለዚሁ ጨረታ ተብሎ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ማስገባት ይጠበቅባቸዋል፡፡ የጨረታው ማመልከቻ ቅጽ ከባንኩ ድህረ ገጽ( www.unitedbank.com.et/Share_Form) ወይንም ከባንኩ ፋይናንስና አካውንትስ መምሪያ የአክሲዮን ክፍል ወይንም ከባንኩ ቅርንጫፎች ማግኘት ይቻላል፡፡

  1. ጨረታው የካቲት 21 ቀን 2009 ዓ.ም ከቀኑ 9፡00 በደብረዘይት መንገድ ሜክዎር ፕላዛ ሕንጻ አንደኛ ፎቅ በሚገኘው የባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ መሰብሰቢያ አዳራሽ ይከፈታል፡፡
  2. ለጨረታ የቀረቡት አክሲዮኖች ተሸጠው እስከሚጠናቀቁ ድረስ ከፍተኛ ዋጋ ያቀረቡ ተጫራቾች እንደቅደም ተከተላቸው አሸናፊ ይሆናሉ፡፡ ተጫራቾች የተጫረቱበትን ያህል አክሲዮኖች ባያገኙም መጨረሻ ላይ የሚተርፉትን አክሲዮኖች ባቀረቡት ዋጋ ለመግዛት ይገደዳሉ፡፡
  3. በጨረታው መሳተፍ የሚችሉት ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸውና ኢትዮጵያዊ ለመሆናቸው የሚያስረዳ የአገልግሎት ጊዜው ያላለፈበት መንጃ ፈቃድ፣ ፓስፖርት ወይም የቀበሌ መታወቂያ ፎቶ ኮፒ ከጨረታው ጋር በኤንቬሎፕ ታሽጎ ሲቀርብ ሲሆን ዋናው በጨረታው መክፈቻ ዕለት መቅረብ አለበት፡፡ የሕግ ሰውነት ያላቸው ድርጅቶች በጨረታው መሳተፍ የሚችሉት በኢትዮጵያውያን ባለቤትነት ሙሉ ለሙሉ የተያዙ ከሆነ እና ለዚህም የድርጅቱን መመስረቻ ጽሁፍና መተዳደሪያ ደንብ በጨረታው መክፈቻ ዕለት ማቅረብ የሚችሉ ከሆነ ነው፡፡

7.  አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነፈበትን ቀሪ ገንዘብ ጨረታው ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ በ15 /አስራ አምስት/ ቀናት ውስጥ አጠቃሎ ካልከፈለ ለጨረታው ያስያዘው ገንዘብ ተመላሽ አይደረግለትም፡፡ አክሲዮኖቹም በድጋሚ ግልጽ ጨረታ በማውጣት ይሸጣሉ፡፡

8.  ሕጋዊ ሰውነት ባላቸው ድርጅቶች ስም የሚጫረቱ ወይም በውክልና ለሚጫረቱ በጨረታው ለመሳተፍ ግልጽ ስልጣን የሚሰጥ የተመዘገበ የውክልና ስልጣን ማስረጃ ዋናውን ተወካይ በጨረታው መክፈቻ ዕለት ማቅረብ አለበት፡፡

9.   ባንኩ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

10. በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወጡ አግባብነት ያላቸው መመሪያዎችና ሌሎች ሕጎች ተፈጻሚነት አላቸው፡፡

11.ከጨረታ ሰነዱ ጋር ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሚያሳይ ማስረጃ እና የጨረታ ማስከበሪያ ሲ.ፒ.ኦ. ተያይዞ ካልቀረበ የጨረታ ሰነዱ ተቀባይነት የለውም፡፡

12. ለተጨማሪመረጃየባንኩንየፋይናንስና አካውንትስ መምሪያ አክሲዮን አስተዳደር ክፍል በስልክ ቁጥር 0114-169580 እንዲሁም የሕግ አገልግሎት መምሪያ በስልክ ቁጥር 0114-700315/47 መጠየቅ ይቻላል፡፡

 

Click Here to Download the Form 

 

 

ሕብረት ባንክ አ.ማ.

ሕብረት ባንክ አ.ማ. በተለያዩ ቅርንጫፎቹ በኩል ለሰጠው ብድር በመያዣነት የያዛቸውን ከዚህ በታች በሰንጠረዡ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/90 ወይም 98/90 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በግልፅ ሐራጅ (ጨረታ) አወዳድሮ ይሸጣል፡፡

ተ.ቁ

አበዳሪ

ቅርንጫፍ

የተበዳሪው

 ስም

የአስያዠ

 ስም

ቤቱ የሚገኝበት አድራሻና

 የቦታ ስፋት

የይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር

የሐራጅ መነሻ ዋጋ በብር

ሐራጁ የሚካሄድበት

ቀንና ሰዓት

 

1

 

 

ጉለሌ

 

አቶ ፈይሳ በቀለ

 

አቶ አስፋው በቀለ

 

ሞጆ ከተማ፣ ቀበሌ 02፣ የቤት.ቁ አዲስ፣ የቦታው ስፋት 1843.20 ካ.ሜ የሆነ ለሆቴል ለንግድ አገልግሎት የሚውል

 

3948/2004

 

ብር 7,169,802

 

ግንቦት 30 ቀን 2008 ዓ.ም ከጠዋቱ

4፡00-6፡00 ሰዓት

 

2

 

ነቀምቴ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

ነቀምቴ ከተማ ጉ/ዋዩ ክ/ከተማ በ/ቀሴ ቀበሌ፣ 325 ካ.ሜ ይዞታ ያለው መኖሪያ ቤት

 

735/W/L/E/N/02

ብር 747,362.00

ግንቦት 29 ቀን 2008 ዓ.ም ከጠዋቱ

 4፡00-6፡00 ሰዓት

 

3

 

ነቀምቴ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

 

አቶ ገመቺስ ጉደታ ቴሶ

ነቀምቴ ከተማ ጉ/ዋዩ ክ/ከተማ በ/ቀሴ ቀበሌ፣ 317.29 ካ.ሜ ይዞታ ያለው መኖሪያ ቤት  

 

145/KW/98

ብር 273,088.00

ግንቦት 29 ቀን 2008 ዓ.ም ከቀኑ

8፡00-10፡00 ሰዓት

የሐራጅ ደንቦች 

1.   ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ አንድ አራተኛ በባንክ ክፍያ ማዘዣ (ሲ.ፒ.ኦ) ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፡፡ አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነበፈትን ቀሪ ገንዘብ በአሥራ አምስት (15) ቀናት ውስጥ አጠቃሉ ካልከፈለ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ሐራጁ ይሠረዛል፡፡ በተጨማሪም ንብረቱ ድጋሚ ለሐራጅ ሲቀርብ ለሚታየው የዋጋ ልዩነት ይጠየቃል፡፡

2.   በሐራጁ ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች፣ ተበዳሪዎችና አስያዦች ብቻ ናቸው፡፡

3.   የሐራጅ ሽያጭ የሚካሄደው የመያዣው ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ ነው፡፡

4.   ተጫራቾች ምዝገባ ከሐራጁ መዝጊያ ሰላሳ ደቂቃ በፊት ይጠናቀቃል፡፡ በሐራጁ የመጨረሻ ሰላሳ ደቂቃዎች የተጫራቾች ምዝገባ አይካሄድም፡፡

5.   ለሐራጁ የቀረበውን ንብረት ለመጎብኘት የማፈልጉ ከአበዳሪው ቅርንጫፍ ወይም ከሕግ አገልግሎት ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ መጎብኘት ይችላሉ፡፡

6.   ገዥ እንዲከፍላቸው በሕግ የተወሰኑ ታክስና ግብሮችን የጨረታው አሸናፊ/ገዠው ይከፍላል፡፡ 

7.   ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 011-470-0315/47/69 ወይም (011-259-5201/02/03 ጉለሌ ቅርንጫፍ)፣ ወይም (057-661-7967/8089/8020 ነቀምቴ ቅርንጫፍ) ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡


ሕብረት ባንክ አ.ማ. ቅርንጫፎቹ 
በኩል ለሰጠው ብድር በመያዣነት የያዛቸውን ከዚህ በታች በሰንጠረዡ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/90 ወይም 98/90 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት በግልፅ ሐራጅ (ጨረታ) አወዳድሮ ይሸጣል፡፡

የቅርንጫፍ ስም

የተበዳሪ ስም

የአስያዥ ስም

ቤቱ የሚገኝበት አድራሻና

 የቦታ ስፋት

የይዞታ ማረጋገጫ ቁጥር

የሐራጅ መነሻ ዋጋ /በብር

ሐራጁ የሚካሄድበት ቀንና ሰዓት

 

ሻሸመኔ

 

አቶ አለማየሁ አርጋው

 

ወ/ሮ ሐረገወይን አረፋ

 

ሻሸመኔ ከተማ፣ ኤሌሉ ቀበሌ፣ የቦታው ስፋት 2450 ካ.ሜ የሆነ ለንግድ አገልግሎት የሚውል በግንባታ ላይ ያለ  መጋዘን

 

 

2931

 

 

 

ብር 4,666,994

 

 

ግንቦት 17 ቀን 2008 ዓ.ም ጠዋት ከ4.00-6.00 ሰዓት

 

መስቀል ፍላወር

 

አቶ ኢያሱ

አዳምጤ

 

ወ/ሮ ገነት አዳምጤ

 

ባህር ዳር ከተማ፣ ቀበሌ 11፣ የቦታው ስፋት 3500 ካ.ሜ የሆነ መጋዘን እና ለቢሮ አገልግሎት የሚውል ህንፃ

 

 

22363/2000

 

 

 

ብር 10,647,304

 

 

ግንቦት 25 ቀን 2008 ዓ.ም ጠዋት ከ4.00-6.00 ሰዓት

 

 የሐራጅ ደንቦች 

1.   ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ አንድ አራተኛ በባንክ ክፍያ ማዘዣ (ሲ.ፒ.ኦ) ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፡፡ አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነበፈትን ቀሪ ገንዘብ በአሥራ አምስት (15) ቀናት ውስጥ አጠቃሉ ካልከፈለ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ሐራጁ ይሠረዛል፡፡ በተጨማሪም ንብረቱ ድጋሚ ለሐራጅ ሲቀርብ ለሚታየው የዋጋ ልዩነት ይጠየቃል፡፡

2.   በሐራጁ ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች፣ ተበዳሪዎችና አስያዦች ብቻ ናቸው፡፡

3.   የሐራጅ ሽያጭ የሚካሄደው የመያዣው ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ ነው፡፡

4.   የተጫራቾች ምዝገባ ከሐራጁ መዝጊያ ሰዓት ሰላሳ ደቂቃ በፊት ይጠናቀቃል፡፡ በሐራጁ የመጨረሻ ሰላሳ ደቂቃዎች የተጫራች ምዝገባ አይካሄድም፡፡

5.   ለሐራጅ የቀረበውን ንብረት ለመጎብኘት የሚፈልጉ ከአበዳሪው ቅርንጫፍ ወይም ከሕግ አገልግሎት ጋር አስቀድሞ ቀጠሮ በመያዝ መጎብኘት ይችላሉ፡፡

6.   የተጨማሪ እሴት ታክስ እና ሌሎች ገዥ እንዲከፍላቸው በሕግ የተወሰኑ ታክስና ግብሮችን የጨረታው አሸናፊ/ ገዢው ይከፍላል፡፡

7.   ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር  011-470-0315/011-470-0347/69 ወይም መስቀል ፍላወር ቅርንጫፍ  011-467-0142/0022/ ወይም ሻሸመኔ 0461-100436/95/73 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡